1988 Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 1996 yılında Nöroloji uzmanı, 2000 yılında Nöroloji doçenti oldum. 1998 - 1999 yılları arasında TelAviv University Sacler Medical School da Stroke-neurosonology alanında 3 ay gözlemci olarak çalıştım. 2003 yılından itibaren demans alanında çalışmaya başladım.

    2003 yılında arkadaşlarımla birlikte Eskişehir Alzheimer demansı başta olmak üzere tüm demans alanlarındaki bilimsel ve sosyal alanda devam ettirmekteyim.

    2010 - 2015 yılları arasında Alzheimer hastalığı için yeni umut sayılabilecek 3 uluslararası ilaç çalışmasına katıldım. Türk Tabipler Birliği, Türk Nöroloji Derneği, Dünya Alzheimer Birliği, Türkiye Alzheimer Derneği Üyesi ve Eskişehir Alzheimer Derneği başkanlığını yürütmekteyim. İnme ve beyin dejeneratif hastalıkları ile ilgili yerli ve yabancı pek çok kitap bölümü ve yayınlarım bulunmaktadır.

Pill Digital